Welkom

Parkeren als onderdeel van planontwikkeling

Nieuwe planontwikkelingen kunnen niet worden gerealiseerd zonder dat een passende
oplossing wordt geboden voor het parkeren. Door het nog steeds groeiend aantal auto's,
zal deze vraag steeds belangrijker worden.

Bij een nieuwe ontwikkeling bestaat aan het begin van het ontwikkelingsproces al behoefte aan inhoudelijke kennis die de exploitatie, de inrichting en het functioneren van de parkeeraccommodatie in de eindsituatie aangaan. Immers, een goede parkeeroplossing levert aan het eind van de ontwikkeling meer op!

Om richting en/of inhoud te geven aan de oplossing van uw parkeervraagstukken zou u eigenlijk al de kennis van een parkeerexploitant in huis willen hebben. Echter u voelt zich hierdoor veelal moreel verplicht hierin een keuze te maken en daarmee vast te zitten aan een exploitant.

Toegevoegde waarde

Er bestaan veel adviesbureaus en adviseurs. Van grote gerenommeerde bedrijven tot kleine zelfstandigen. De keuze is groot, de mogelijkheden nog groter! Veel bureaus richten zich op langdurige betrokkenheid bij verkeerskundige vraagstukken, begeleiding van aanbestedingen en/of technische aspecten. Parkeren is vaak een onderdeel van een groot pakket aan adviesdiensten die kunnen worden geleverd.

Barticipation Consultancy richt zich primair op het adviseren aan gemeenten, projectontwikkelaars, ontwikkelende aannemers, vastgoed adviseurs en private partijen met parkeervraagstukken waarbij praktijkkennis van de exploitatie gewenst is. Dus, wel de kennis van de exploitant maar niet de exploitant zelf aan tafel. Dat is onze toegevoegde waarde.
Daarnaast is de toegevoegde waarde onze flexibiliteit van het parkeeradvies in relatie tot het ontwikkelingsproces. U kunt een beroep op ons doen wanneer dat in het proces nodig is. Zowel voor tijd intensieve taken, als sparringspartner of voor kleine vragen op onderdelen zodat u weer verder kunt met de planontwikkeling.

Adviestaken

Parkeervraagstukken waarvoor wij kunnen worden ingeschakeld zijn bijvoorbeeld:

 • * Dimensioneren / capaciteitsberekeningen van de faciliteit
 • * Dubbelgebruik / belanghebbenden parkeren
 • * Exploitatie vraagstukken
 • * CommerciŽle inschatting van de haalbaarheid
 • * Kosten - opbrengsten analyses
 • * Ontwerp-sessies (met bijvoorbeeld uw architecten)
 • * Exploitanten selecties
 • * Selecties beheerder, leverancier parkeersysteem, inrichting parkeergarages, etc.
 • * Functionaliteit van een parkeerfaciliteit (snelheid, doorstroming, comfort, routing, indeling en dergelijke)
 • * Second opinion op door u gemaakte parkeercasus
 • * Analyses van (gemeentelijke) parkeerstukken
 • * Advisering inzake Parkeer Gebonden Installaties
 • * Omgevingsanalyses
 • * Leegstand vraagstukken
 • * Als sparringspartner voor uw projectontwikkelaars
 • * Analyse van een bestaande exploitatie
 • * Klankbord voor nieuwe initiatieven
 • * Deelname aan tender-teams (prť kwalificaties, aanbestedingen, prijsvragen)

Werkwijze

De kracht van ons advies is gelegen in het leveren van praktisch parkeeradvies waarmee uw medewerkers direct vooruit kunnen. Geen dure en uitgebreide rapportages maar werkbare pragmatisch aangeleverde informatie. Op de momenten dat u het nodig heeft!

 

 

Deze bedrijven kozen al voor Barticipation
Copyright © 2015 Barticipation. All rights reserved. By Asia -XL